Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Komunikat Zarządu Związku Armatorów Polskich


Komunikat Zarządu Związku Armatorów Polskich

 


Komunikat Związku Armatorów Polskich

Kominikat Zarządu Związku Armatorów Polskich

XXV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na statkach morskich

Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

MSZ- Polska przewodniczy Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o pracy na morzu

IMO Day of the seafarer 2015

XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów. (Dz. U. z 2015 r. poz. 419) weszło w życie 9 kwietnia 2015 r.

Audyt polskiej administracji morskiej dotyczący wymagań w zakresie minimalnego wyszkolenia marynarzy

Rada Ministrów o polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Morska Służba Asysty Telemedycznej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

95. rocznica zaślubin Polski z morzem

Rusza międzynarodowa kampania informacyjna w sprawie stosowania paliw niskosiarkowych

Nowelizacja porozumienia Baltic MoU 2014

Współpraca transnarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego

Rozmowy o pracy na morzu

Zbiórka publiczna Fundacji "Ludziom Morza"

Apel Związku Armatorów Polskich o pilne włączenie projektów dotyczących infrastruktury badawczej w sektorze gospodarki morskiej do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Gdyni w dniu 3.10.2014 r.

Apel Związku Armatorów Polskich

Związek Armatorów Polskich popiera Apel zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w sprawie dokończenia drogi S-3

Nowy raport z realizacji polityki morskiej państwa

Gospodarka morska " kolejną zabawką w rękach hakerów".

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju

Kongres Morski

Europejski Dzień Morza w Sejmie

Wyróżnienie honorowe „Bursztynowe Jajko”dla Euroafrica Services Limited Sp. z o.o.

Nowy poziom wynagrodzeń dla starszego marynarza według Międzynarodowej Organizacji pracy (MOP)

Komunikat prasowy Sekretariatu ZAP

XXII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 27.01.2014 r.

Plan pracy Sejmowej Komisji Infrastruktury w okresie do 30.06.2014

Akademia Morska w Szczecinie utworzyła WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Reorganizacja Podkomitetów IMO oraz Sekcji Krajowych działających przy Ośrodku ds. IMO 2013-12-13

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 - podsumowanie konsultacji społecznych

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski ocenia zmiany w rządzie

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac mających na celu sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

SPA2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Europejski Dzień Morza 2014

Konsultacje społeczne ,,Prognozy oddziaływania na środowisko" dla projektu „Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” wraz z dokumentem docelowym

Pani Dorota Pyć objęła stanowisko Podsekretarza Stanu w MTBiGM

Podsumowanie I Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Sejmie, 10 lipca 2013 r.

Morski Certyfikat Pracy wynikający z MLC 2006

Reaktywacja Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego w Szczecinie

Seminarium - redukcja emisji związków siarki

Powołanie Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Strategia Rozwoju Transportu przyjęta przez Radę Ministrów

XIX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczyspospolitej Polskiej

V Konferencja Ministrów Transportu Państw Morza Bałtyckiego w Moskwie 5-6.12.12

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich- wsparcie stanowiska ZAP w sprawie siarki

Apel Związku Armatorow Polskich

Komunikat prasowy Sekretariatu Związku Armatorów Polskich z 26.10.2012 r.

XXVI Sejmik Morski w Gdańsku

I Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie- 13-15.06.2013 r.

W Calgary i Toronto zakończył się Kanadyjsko-Polski Szczyt Gospodarczy zorganizowany przez Pracodawców RP oraz Canadian Employers Council

Rozpoczęła funkcjonowanie Morska Służba Asysty Telemedycznej

TRANSPORT I INNOWACJE: KE wzywa do przyśpieszenia rozwoju i wprowadzania na rynek nowych technologii transportu

Spotkanie inauguracyjne Polskiej Sekcji BIAC

Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Ballast Water Management Convention - konwencja IMO z 2004 r.)

XVIII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej

Światowy Dzień Morza 2012 w Polsce będzie obchodzony w dniu 28 września 2012 r.

24-25.09.2013 r.Konferencja naukowa "Euro-Trans 2012- 24" - Szczecin, 24-25.09.2013 r.

Rejs z okazji ŚWIATOWEGO DNIA MORZA IMO – Szczecin 02.10.2012 godz.14.00

Konferencja Technology transfer in the maritime sector – towards the future. 04-05.10.2012, Akademia Morska w Szczecinie

Konwencja o pracy na morzu (MLC) zatwierdzona przez Senat Filipin.

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie terminów, zakresu i trybu inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego

Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej - Wrocław 2012

MTBiGM przekazało do Komisji Europejskiej wnioski o współfinansowanie projektów z Funduszu TEN-T

XVII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat prasowy Sekretariatu Związku Armatorów Polskich z 19.04.2012

Seminarium w ramach projektu BSR InnoShip w Polskim Rejestrze Statków S.A. w Gdańsku 21 marca 2012 r.

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

XVI Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
21 lutego br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Seminarium pt. Ograniczanie emisji toksycznych związków spalania paliw ze statków w portach i rejonie Morza Bałtyckiego- Gdańsk 21 marca, 2012 r.

Komunikat ZAP z 18.01.2012 r Europejski Dzień Morza 2012-Geteborg 20-22.05.2012

Publikacja International Chamber of Shipping(ICS)

Lista nowych wymagań IMO wchodzących w życie w 2012 r.

Komunikat wewnętrzny ZAP XII/2011

IV Sympozjum ,,Safe Shipping on the Baltic Sea” – Gdańsk, 23 września 2011 r.

IV Sympozjum "Safe Shipping on the Baltic Sea" w Gdańsku w dniu 23 września, 2011 r.

 


Komunikat prasowy ZAP z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Maritime Forum- serwis internetowy Komisji Europejskiej

Komunikat prasowy Związku Armatorów Polskich z dnia 15.10.2010r.

Morska flota transportowa - uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Prezentacja ZAP (SG) w Gdyni 20.09.2010 zamieszczona jest na stronie Stronie Zjazdu

Spotkanie z cyklu Cafe "Dialog"odbyło się w Szczecinie 20 lipca 2010r. Hotel Radisson Blu

W dniu 20 lipca 2010 roku odbyło się w Szczecinie spotkanie zorganizowane przez Pracodawców RP, we współpracy ze Związkiem Armatorów Polskich, z cyklu Cafe "Dialog".Pomimo kanikuły, spotkanie okazało się sukcesem organizacyjnym. O wynikach spotkania informowała prasa lokalna w Szczecinie.


Komunikat ZAP z dnia 01.06.2010
Komunikat Związku Armatorów Polskich (zmiana adresu)

Komunikat prasowy ZAP 26.04.2010
Komunikat prasowy Sekretariatu Związku Armatorów Polskich

III Sympozjum ,,Safe Shipping on the Baltic Sea" w Szczecinie 23.04.2010

W dniu 23 kwietnia 2010 r. odbędzie się III Sympozjum nt.:,,Safe Shipping on the Baltic Sea" w Szczecinie.

Szczegóły na stronie: http://www.prs.pl/dir109.html


Sympozjum nt. ,,Safe shipping on the Baltic Sea" w Gdańsku w dniu 24 kwietnia 2009 r.

W dniu 24 kwietnia 2009 r. odbyło się sympozjum nt."Safe shipping on the Baltic".

 Szczegóły: http://www.prs.pl/page880.html


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Transport Morski 2010"

Zielona Księga


| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by