Ostatnia modyfikacja: 2020-05-19
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Komunikat prasowy Związku Armatorów Polskich z dnia 15.10.2010r.

Komunikat prasowy Związku Armatorów Polskich

z dnia 15.10.2010 r.

 W dniu 7 października br. odbyło się w Gdyni kolejne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich (ZAP), stowarzyszenia pracodawców morskich, aktualnie zrzeszającego 21 firm armatorskich. Przy tej okazji, zorganizowano debatę przy udziale przedstawicieli administracji morskiej kraju, nt.:,, Stanu przedsięwzięć i zamierzeń Rządu RP ukierunkowanych na stworzenie zachęt do powrotu floty pod banderę narodową”.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentowane było przez delegację pod przewodnictwem Pani dr Doroty Lost-Siemińskiej, dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej. Ponadto, w debacie udział wzięli: dr kpt.ż..w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz kpt.ż.w. Janusz Markiewicz, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Gościem ZAP był również dr Jan Jankowski, Prezes Zarządu PRS S.A. w Gdańsku.

Debatę otworzył Prezes ZAP Pan Paweł Szynkaruk a następnie, dyskusji przewodniczył dr Adolf Wysocki, Sekretarz Generalny ZAP, który stwierdził na wstępie, że armatorzy wciąż oczekują na stworzenie warunków prawno-ekonomicznych, porównywalnych do tych, możliwych do uzyskania w innych krajach UE a zawierających elementy pomocy publicznej (ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, preferencyjne warunki zatrudnienia marynarzy, pakiet socjalny w skład, którego wchodzą: minimalne obciążenia na składki emerytalne i rentowe, niższe koszty ubezpieczeń i opieki zdrowotnej marynarzy), mogące stanowić zachętę do powrotu statków pod banderę narodową.

Stanowisko to, w części podzielane przez Stronę Pracowników, zostało zaakcentowane ponownie w trakcie obrad Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego odbytego w Warszawie w dniu 5 października br. Pani dr D. Lost-Siemińska, niejako, nawiązując do Raportu z przebiegu realizacji polityki morskiej RP w roku 2009 - Raport z dnia 11.08.2010 r., część II.pkt.1.1., w którym omówiony został projekt ustawy o pracy na morskich statkach handlowych- w jego treści zawarto nast. stwierdzenie: ,,Wskazane jest (…) by projekt zawierał postanowienia stwarzające warunki do uprawiania żeglugi pod polską banderą. W tym celu niezbędne jest osiągnięcie szerokiego międzyresortowego porozumienia.”

Ministerstwo Infrastruktury, rozumiejąc uwarunkowania towarzyszące wyborowi bandery, z uwzględnieniem reguł efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, od szeregu lat prowadzi intensywny dialog z innymi resortami (a głównie Ministerstwem Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej) w celu zawarcia takiego porozumienia.

Niestety, ale bez widocznych oznak przełamania i wyjścia z impasu, co skutkuje tym, że armatorzy polscy w celu sprostania konkurencji zewnętrznej, zmuszeni są podnosić bandery obce na statkach pozostających w ich zarządzie (np. w roku 2008 na 105 jednostkach bandera obca a bandera polska na 18; aktualnie bandera polska pozostaje tylko na 11 statkach).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej aktualnie prowadzi prace zmierzające do ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu IMO/ILO z 23.02.2006 r.

Przy okazji spotkania, podniesione zostały kwestie wiążące się ze staraniami Polskiego Rejestru Statków o przywrócenie członkostwa w IACS, zamierzonym zorganizowaniu IV Sympozjum nt.:,,Safe Shipping on the Baltic Sea” w Gdańsku 23 września 2011 r. oraz praktycznych aspektach wprowadzenia podwyższonych reżimów inspekcyjnych Port State Control w portach UE po 1 stycznia 2011 r.

Niemniej istotne zagadnienia, to ochrona środowiska morskiego oraz nowe inicjatywy podejmowane przez IMO, HELCOM i EMSA.

Pani dr D. Lost-Siemińska poinformowała również o priorytetach, zgłoszonych przez Rząd RP na okres prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Dotyczy to w szczególności tzw.,,social package” a w tym, inicjatywy Min. Infrastruktury zmierzającej do utworzenia Europejskiego Centrum Doskonalenia Kadr Morskich w oparciu o bazę posiadaną przez polskie wyższe uczelnie morskie (dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje nawiązujące do standardów ,,STCW plus” byłby tzw. ,,certificate of excellence”).

Spotkanie, zorganizowane przez ZAP, już po raz kolejny, okazało się bardzo pożytecznym dialogiem pracodawców morskich z przedstawicielami administracji morskiej kraju.

 

Szczecin, 2010-10-15

 

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by