Ostatnia modyfikacja: 2020-05-19
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Komunikat prasowy ZAP z dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

 Komunikat prasowy Sekretariatu Związku Armatorów Polskich

 Związek Armatorów Polskich- rok założenia w Gdyni 1929, reaktywacja w 1993 r.

Wg stanu na 2 stycznia 2011 r., Członkowie ZAP (w liczbie 21) zarządzali flotą o tonażu prawie 2 mln GT oraz 2,6 mln DWT.

W dniu 07 kwietnia 2011 r. w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Pan Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

W trakcie obrad władze statutowe Stowarzyszenia uzyskały absolutorium za rok 2010 (kadencja 2010-2012). 

Związek Armatorów Polskich jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego,
reprezentując pracodawców morskich w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Istotna dla Członków ZAP jest również bieżąca współpraca z Pracodawcami RP  w zakresie spraw interwencyjnych oraz na etapie konsultowania inicjatyw ustawodawczych i projektów legislacyjnych Rządu RP. 

W planach na rok bieżący zapisano szereg zadań a w tym, m.innymi, zorganizowanie- wspólnie z Polskim Rejestrem Statków S.A. oraz Biurem Promocji ŻMBZ- kolejnego, już IV Sympozjum nt.: ,,Safe Shipping on the Baltic Sea” w Gdańsku 23 września 2011 r.

W trakcie obrad, podjęto szereg kwestii związanych z inicjatywami legislacyjnymi Rządu RP, omówione zostały wybrane cele i zadania w zakresie polityki morskiej Unii Europejskiej oraz Biała Księga (opublikowana przez Komisję Europejską 28.03.2011 r.)

W dyskusji odniesiono się z troską do rosnących kosztów zewnętrznych w transporcie morskim a zwłaszcza w obrębie Bałtyku i Morza Północnego (Baltic Emission Control Area) w zakresie redukcji emisji spalin oraz rosnącymi kosztami paliw okrętowych.

Bardzo istotne, z punktu widzenia realizacji zadań statutowych, jest członkostwo i udział ekspertów ZAP w pracach European Community Shipowners Associations (ECSA).

Niemniej ważne są dobre kontakty z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej (KIGM), Biurem Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Polską Izbą Spedycji i Logistyki (PISiL).

Podtrzymywane są kontakty robocze z innymi stowarzyszeniami narodowymi armatorów z krajów nadbałtyckich. 

 

Sekretariat Związku Armatorów Polskich

Tel.:+48 91 8143 330

Fax: +48 91 8143 310

E-mail: secretariat@polshipowners.pl 

Webpage:  http://www.polshipowners.pl/

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by