Ostatnia modyfikacja: 2020-05-19
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Komunikat prasowy Sekretariatu Związku Armatorów Polskich z 19.04.2012

W dniu 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu ZAP Pan Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny PŻM.  

Władzom Statutowym Stowarzyszenia udzielono absolutorium za rok 2011 oraz przedłużono mandat na kolejną, 2-letnią kadencję:

 

Zarząd ZAP -  w składzie:

Pan Paweł Szynkaruk               Prezes Zarządu                 (PŻM)       

Pan Jacek Wiśniewski               Wiceprezes Zarządu         (Euroafrica)             

Pan Roman Woźniak                Wiceprezes Zarządu          (PLO)     

 

Komisja Rewizyjna -  w składzie:

Pan Sławomir Bałazy    Przewodniczący Komisji        (Żegluga Polska S.A.)

Pan Andrzej Karnabal   Wiceprzewodniczący            (Chipolbrok) 

Pan Arkadiusz Wójcik   Sekretarz                              (UNIBALTIC)

 

W trakcie obrad, podjęto szereg istotnych kwestii związanych z inicjatywami legislacyjnymi Rządu RP. Do 14 maja br. trwa przegląd ,,Wytycznych Wspólnotowych pomocy publicznej dla transportu morskiego”- dokument C(2004)43, zainicjowany przez Komisję Europejską (DG Competition).Oczekuje się przedłużenia wytycznych na kolejnych 7 lat, a w związku z tym, wznowienia w Polsce prac nad pakietem pomocy publicznej dla transportu morskiego (powiązanego z ustawą o podatku tonażowym z sierpnia 2006 r.).

Dyskusja na temat pomocy publicznej dla transportu morskiego odbywa się na forum Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, którego Związek Armatorów Polskich jest aktywnym uczestnikiem, reprezentując pracodawców morskich.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele armatorów zwrócili uwagę na rosnące koszty zewnętrzne w transporcie morskim. Dotyczy to zwłaszcza kosztów paliw okrętowych, co wiąże się  z implementacją Aneksu VI Konwencji MARPOL w Baltic&North Sea Emission Control Area (ograniczenie zawartości siarki w paliwach okrętowych).

W planach pracy na kolejną kadencję zapisano szereg istotnych zadań a w tym, między innymi, zorganizowanie- wspólnie z Polskim Rejestrem Statków S.A. oraz Biurem Promocji ŻMBZ- kolejnego, już V Sympozjum nt.: ,,Safe Shipping on the Baltic Sea” w Szczecinie 18 kwietnia 2013 r.

Bardzo istotnym, z punktu widzenia realizacji zadań statutowych, jest  udział ekspertów ZAP w pracach European Community Shipowners' Associations (ECSA) oraz podtrzymywanie kontaktów roboczych z innymi stowarzyszeniami narodowymi armatorów z krajów nadbałtyckich.

 W drugiej części obrad odbyła się debata przy udziale Członków Prezydium Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (KKPM), tj. Pani Profesor dr hab. Marii Dragun- Gertner, Mecenasa Michała Rzeszewicza, Mecenasa Marka Czernisa oraz Sekretarza KKPM Pana Pawła Krężela. Pani Przewodnicząca poinformowała o tematyce prac KKPM w okresie od ostatniego spotkania z przedstawicielami armatorów w Gdyni w dniu 13.10.2011 r.

Interesująca dyskusja wywiązała się w zakresie prac Komisji nad nowelizacją kodeksu morskiego z roku 2001, Reguł Rotterdamskich oraz w części dotyczącej zasad współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego w polskich portach morskich.

Uczestnicy debaty wyrazili wolę kontynuowania dialogu w trakcie kolejnego spotkania zaplanowanego w Gdyni w październiku br.

 

 

Sekretariat Związku Armatorów Polskich

Tel.:+48 91 8143 330

Fax: +48 91 8143 310

E-mail: secretariat@polshipowners.pl  

 http://www.polshipowners.pl/

 

 

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by