Ostatnia modyfikacja: 2018-10-26
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea

  HOME    Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea    

Komunikat Związku Armatorów Polskich, V Sympozjum ,,Safe Shipping on the Baltic Sea” – Szczecin 18 kwietnia 2013 r.

Obecność na Sympozjum znakomitych przedstawicieli  administracji morskiej,  towarzystw klasyfikacyjnych, ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli armatorów oraz środowiska akademickiego zaświadcza, że zagadnienia dotyczące bezpiecznej żeglugi na Bałtyku  wciąż budzą żywe emocje  oraz zainteresowanie środowiska. 
Na Morzu Bałtyckim prowadzi się intensywne kontrole zanieczyszczania morza i łamania przepisów dotyczących ruchu statków (AIS, VTS). Do kontroli wykorzystywane są: radary brzegowe, samoloty, helikoptery oraz statki Straży Granicznej i/lub inspekcji morskiej.  Wszystkie osoby uznane za winne zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego mogą zostać ukarane.
W dyskusji panelowej, podjęto szereg istotnych tematów , które zostały przedstawione w monografii, przygotowanej przed Sympozjum przez Polski Rejestr Statków S.A.
Kondycja techniczna  statku wymaga najwyższej uwagi, ale równie istotną jest właściwa obsada statku załogą. Właściwe szkolenie, trening załóg oraz przygotowanie do pełnienia obowiązków na statkach zostaną zweryfikowane w procesie certyfikacji statków, pod kątem wypełnienia zobowiązań, wynikających z przepisów Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 r. (MLC 2006).
Pomimo istniejących dobrych relacji łączących kraje nadbałtyckie, zwłaszcza środowisko armatorskie, odczuwa pewien dyskomfort, wynikający z braku koordynacji i współpracy zespołów eksperckich z poszczególnych krajów na etapie zgłaszania chociażby nowych inicjatyw HELCOM .
Ich skutkiem jest prowadzona a posteriori  dyskusja na forum Komisji  Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i IMO na temat tworzenia równych szansach i warunków działania żeglugi nie tylko w obrębie UE, czego szczególny przykładem  jest ,,dyrektywa siarkowa”, narzucająca najbardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące  zawartości siarki w paliwach okrętowych tylko w obrębie SECA, ale globalnie.
Komisja Europejska wychodzi z inicjatywą powołania European Sustainable Shipping Forum (ESSF) w czerwcu 2013 r., które to forum podejmie kolejne uzgodnienia dotyczące Sustainable Waterborne Transport Toolbox  - wsparcia przedsięwzięć w zakresie  dostosowania tonażu do wymogów ,,dyrektywy siarkowej” w obrębie SECA. Utworzone zostaną  4 eksperckie grupy robocze, które zajmą się nast. zagadnieniami:
1. LNG, jako paliwo alternatywne
2. Zastosowanie scrubber’ ów (płuczek) na statkach
3. Innowacje technologiczne
4.Wypracowanie mechanizmu wsparcia finansowego
Przemysł morski znajduje się w fazie głębokiej recesji, czego przykładem nadpodaż tonażu, wygaszanie produkcji w stoczniach europejskich, spadający portfel zamówień na nowe statki, czy też trudności z pozyskaniem kredytów na działalność operacyjną w żegludze morskiej.
Definicja słowa ,,kryzys” zawiera stwierdzenie, że jest to  decydowanie i konieczność działania pod presją czasu. Decyzje chybione lub spóźnione, prowadzą do nieszczęścia lub katastrofy.   
W dyskusji podkreślono, że niezbędna jest zmiana modelu zarządzania w żegludze poprzez włączenie  zarządzania ochroną środowiska i zarządzania ryzykiem, jako części składowych procesu zarządzania.
Komisja Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu ,,Horizon 2020”ogłosiła propozycję 7-letniego Projektu Public- Prtivate- Partnership (PPP)  dla sektora morskiego, który aktualnie jest konsultowany na forum WATERBORNE Transport Platform i zawiera nast. zadania strategiczne:
• energetycznie wydajny i oszczędny statek - redukcja: CO2, NOx, SOx i cząsteczek stałych spalin, zarządzanie segregacją i  utylizacją odpadów, redukcja poziomu hałasu);
• statek bezkolizyjny (towards Zero Accident Vessel) – działania ukierunkowane na wzrost bezpieczeństwa żeglugi (działania prewencyjne)
Pomimo wielu przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw, w komunikacie KE, PE, Rady Europy, ECOSEC oraz Komitetu Regionów -dokument COM(2009) 248/3 - stwierdza się w pkt- cie 2.1, str.3 , co następuje:
,,Wiele wyzwań wymaga podjęcia określonych decyzji i przedsięwzięć na poziomie Rady Regionu  Morza Bałtyckiego: działania indywidualne poszczególnych krajów o charakterze przedsięwzięć lokalnych są niewystarczające” .
Wszyscy są zgodni, że w dążeniu do budowy bezpieczniejszych statków, upowszechniania wiedzy o potrzebie ochrony środowiska i podejmowaniu działań ukierunkowanych na zachowanie czystości wód morskich wymagają  zunifikowania przepisów i tworzenia ram międzynarodowych.

W opinii uczestników V Sympozjum, wysiłek organizatorów, zmierzający do przekształcenia Sympozjum w platformę odpowiedzialnego biznesu, przy udziale administracji morskiej  9 krajów nadbałtyckich  ( z których 8, to członkowie UE), wart jest kontynuowania.

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by