Ostatnia modyfikacja: 2020-05-19
polski english  
| Strona Główna |  Kontakt | 
Menu Główne
Statut
Zarząd
Wykaz Członków
Władze
Morskie linki
Informacje prawne
Komunikaty
Kongres Morski
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea
Polski Rejestr Statków
Inne Stowarzyszenia Armatorów
Kalendarz gospodarki morskiej
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Porty
Ministerstwa
Statystyka morska
Jubileusze
85-lecie Związku Armatorów Polskich
Piszą o nas
IMO
Z prasy
ECSA News
EMSA News
HELCOM News
English Version
Commission Directive 2014/100/EU
European Maritime Day Conference 2015
EU Regulation on CO2 Reporting by Ships May Complicate Global Agreement, Says ICS
Commissioner Vella starts work with focus on sustainability, jobs and growth
Maritime Industry- "Next Playground for Hackers"
Paris MoU Issues Report for 2013 on Port State Control
43rd IFT Congress, Sofia 10-16 August 2014
Towards an EU integrated approach to global maritime security
Labour law: Commission proposes to improve workers’ rights for seafarers
ECSA Monthly Newsletter
Death Knell for NOAA Traditional Paper Nautical Charts
Towards a renewed maritime agenda in the Baltic: Blue Growth and sustainability
European Maritime Day 2014
ECSA Annual Report 2012-2013
Chipolbrok expands heavy lift fleet
ITF gives warm welcome to MLC 2006
European Maritime Day host cities 2015–2019 announced
EU REGULATION ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES
EU PORT POLICY
Vth Symposium ,,Safe Shipping on the Baltic Sea”
ECSA position paper on EU ports policy has been sent to the European Commission and the consultants in charge of the stakeholder consultation on EU ports policy.
Revised Sulphur Directive 2012/33/EU
European Maritime Day 2013
THETIS - EMSA Newsletter November 2012
European Maritime Day 2013
IMO NEWS- Issue 3/2012
The IMO Council has endorsed a proposal by Secretary-General Koji Sekimizu to adopt “Sustainable Development: IMO’s contribution beyond Rio+20” as the World Maritime Day theme for 2013
THE EC’S shipping monitoring scheme will inevitably lead to the EU introducing its own market-based measures to curb shipping emissions,the ECSA has warned.
ECSA Annual Report 2011-2012
On 1st January 2013 the revised MARPOL Annex V requirements for the prevention of pollution by garbage from ships enters into force
Hong Kong - an incentive for ships to use cleaner fuels while berthing in the harbour
TRANSPORT AND INNOVATION. EC pushes to accelerate development and market uptake of new transport technologies
Finland to confront the sulphur directive
Paweł Szynkaruk in BTJ Think Tank - How green will the future be?
Transport Week 2013, Gdańsk 05-07 March 2013
CLECAT comments on the Future of the Maritime Antitrust Guidelines
New Bunker Fuel "Bunker GreenTM" developed by Scientists - a cleaner fuel for cruise ships & other large vessels from ingredients in detergents, medicines
Maritime Labour Convention (MLC) approved by the Senate of the Philippines
The European Commission approved financial support for 202 new projects under the EU grants €268.4m for environment projects
Paris Memorandum of Understanding & Port State Control performance List valid 1st July 2012
Siim Kallas is currently serving as Commission vice president responsible for transport
PIRACY: PRESS CONFERENCE ON A COMPREHENSIVE APPROACH TO SOMALIA
IMO 'Day of the Seafarer' 25, June 2012
The Current IMO Awareness Bulletin
European Maritime Day 2012
EUROSTAT - EU PORTS STATISTICS Q1 AND Q1 2011 – Report for information
IMO set to collide with EU over vessel CO2 emissions
Statement from SOS SaveOurSeafarers
European Maritime Day 2012- Goeteborg (Sweden) 20-22.05.2012
Revised Garbage Discharge Regulations for Ships
Mandatory energy efficiency measures for international shipping adopted at IMO environment meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 62nd session: 11 to 15 July 2011
Circular Letter
presentation
ex Lloyd's list 27.09.2010- "Brussels puts its foot down over low- sulphur fuel"
Symposium Safe Shipping on the Baltic Sea 23 September 2011
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Szczecin 23.04.2010
,,Safe shipping on the Baltic Sea" Gdańsk 24.04.2009
ESCA Annual Report 2010-2011
ECSA Annual Report 2009-2010
ECSA Annual Report 2008/2009
ECSA Annual Report 2007-2008
The Polish Tonnage Tax Decree
Newsletter
Zapisując się do systemu newslettera, będziesz systematycznie informowany o nowościach i ważnych wydarzeniach.
adres e-mail::

Zapisz
Wypisz      
Komunikaty

  HOME    Komunikaty    

Apel Związku Armatorów Polskich

           A P E L


 Armatorzy, zrzeszeni w Związku Armatorów Polskich, popierają inicjatywę Unii Europejskiej pn. „Niebieski Pas” (ang.: „Blue Belt”), która powstała w wyniku dążenia, aby statki mogły swobodnie operować na rynku wewnętrznym UE, przy zachowaniu minimum obciążeń administracyjnych i w warunkach uproszczonych procedur celnych i podatkowych.
 Jednak, wprowadzenie nowych przepisów od 1 stycznia 2015 r. a dotyczących obowiązku stosowania paliw niskosiarkowych (o zawartości siarki 0,1 % w tzw. strefach SECA), droższych od paliw tradycyjnych o ok. 50-60 % proc., osłabi spodziewane efekty inicjatywy ,,Niebieski Pas” oraz wiąże się z ryzykiem utraty rentowności przewozów liniowych  na Bałtyku i Morzu Północnym.
      Związek Armatorów Polskich zwraca się z apelem do zarządów polskich portów morskich o przyjęcie proekologicznych rozwiązań wobec statków z napędem alternatywnym, którym jest napęd LNG, proponując, aby polskie porty morskie,  wzorem szwedzkiego portu Geteborg, wprowadziły tzw. zielony rabat dla wszystkich jednostek o napędzie LNG w wysokości 30 proc. upustu od opłat portowych na lata 2015-2020. Stanowiłoby to bardzo oczekiwany przez armatorów udział portów polskich w działaniach wspierających wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
     
 Wprowadzenie ulg w opłatach portowych dla statków o napędzie LNG spowodowałoby wyrównanie konkurencyjności portów polskich względem portów alternatywnych, działających poza strefą SECA.
   Obniżenie opłat portowych dla jednostek o napędzie LNG, byłoby zachętą dla armatorów, do kierowania statków do portów polskich również w celu zaopatrzenia ich w paliwo LNG. Stworzyłoby to, z kolei, szansę terminalowi LNG w Świnoujściu
(i Gdańsku) rozszerzenia swoich usług o funkcję bunkrowania błękitnego paliwa, a docelowo, stania się liderem w oferowaniu tej usługi na Bałtyku.
 
 Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do wzrostu znaczenia polskich portów na arenie międzynarodowej i wspierałoby ich wizerunek, jako portów proekologicznych.


Apel przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Związku Armatorów Polskich w Gdyni w dniu 3.10.2014 r.

| Strona Główna |  Kontakt | 
CMS System, Powered by